สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

สุขภาพและอนามัย
แหล่งข้อมูลสุขภาพสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเรื่องการลดน้ำหนัก ความสวย ความงาม
http://www.samunpai.com
ตรวจอาการผิดปกติของร่างการด้วยตนเองจากอาการที่ปรากฏด้วยข้อมูลจากทางเว็บ
http://www.thailabonline.com
คลินิกสุขภาพเพื่อคนไทย ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ข้อมูลโรคภัยไขเจ็บ
http://www.thaiclinic.com
โครงการฐานข้อมุลเอดส์ในประเทศไทยให้ข่าวสารและข้อมูลงานวิจัยโรคเอดส์
http://www.aidsthaidata.org
เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน ให้ความรู้ในเรื่องโรค การดูแลรักษาสุขภาพ
http://www.healthnet.in.th/
เว็บสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยให้สาระความรู้ในเรื่องสุขภาพจิต
http://www.jitjai.com
คลินิคออนไลน์ปรึกษาปัญหาสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง
http://clinic.worldmedic.com
นิตยสารวงการแพทย์ รายงานข่าวสารในวงการแพทย์ตลอดจนให้ข้อมูลน่ารู้ต่างๆ
http://www.medicthai.com
เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เรื่องโรค ยาน่ารู้และถามตอบปัญหาสุขภาพกับแพทย์
http://www.bangkokhealth.com
สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ
http://www.siamhealth.net
เว็บเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนไทย
http://www.thaihealth.info/
เคล็ดไม่ลับต่างๆ เกี่ยวกับฟัน
http://www.siamdental.com
โครงการรักหัวใจใส่ใจคอเลสเตอรอล
http://www.heartandcholesterol.com
ข่าวและความรู้เรื่องทันตกรรม
http://www.thaidental.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
http://www.siamhealth.net
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top