more
Director of ThaiGCD
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
go to facebook go to twitter
สมัครสมาชิก
Forgot PasswordRegister
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
มีความยินดีขอเชิญ “ศูนย์เด็กเล็ก” ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค”
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ชื่อศูนย์เด็กเล็ก *
เลขที่ *
หมู่ *
จังหวัด *
เขต/อำเภอ *
แขวง/ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล์ *
ชื่อผู้สมัคร *
ตำแหน่ง *
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-590-3196

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ได้รับหนังสือแนวทางป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก , สื่อสิ่งพิมพ์ , ซีดีนิทาน , เพลง ฯลฯ
  2. ได้รับคำแนะนำ / ปรึกษา จากผู้เชียวชาญด้านโรคติดต่อ
  3. ได้รับเกียรติบัตร หากผ่านเกณฑ์การประเมิน
    ---- ระดับดี ----- ---- ดีมาก ----- ---- ดีเยี่ยม -----
  4. หากผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยมจะได้รับโลห์เกียรติคุณ
© 2010 Bureau of General Communicable Disease. All rights reserved
E-mail : webmaster@thaigcd.ddc.moph.go.th

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม379192 คน
การแสดงหน้าเว็บ943810 ครั้ง