สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ร่วมเสนอแนะวิจารณ์สอบราคา จัดซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ประกาศ ณ วันที่

                   ด้วยสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค จะดำเนินการเปิดซองสอบราคา ซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกสองตอนสี่ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ รายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
                   ในการนี้สำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค ใคร่ ขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ.ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
                                 
                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่  1  พฤษภาคม 2552
ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา :15 พฤษภาคม 2552 - 01 มิถุนายน 2552
วันเปิดซอง :02 มิถุนายน 2552
ร่วมสังเกตการณ์ :
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : งานพัสดุและยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 0 2590 3163
โทรสาร : 0 2965 9213
แบบฟอร์มเสนอแนะวิจารณ์
ชื่อ - สกุล
บริษัท
หัวเรื่อง
เนื้อหาเสนอแนะ
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
 
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top