สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • โปสเตอร์

  Poster_mersr

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 56 ครั้ง

  ตารางวัคซีนปี 2560

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 19519 ครั้ง

  Infographic พรบ.โรคติดต่อ 2558 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ค่าทดแทน และบทกำหนดโทษ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1607 ครั้ง

  Infographic พรบ.โรคติดต่อ 2558 "การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ"

  เมื่อรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีอำนาจดำเนินการเอง หรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณจักรจากท้องที่หรือเมืองท่านั้น ดำเนินการดังต่อไปนี้

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 901 ครั้ง

  Infographic พรบ.โรคติดต่อ 2558 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกปฏิบัติการตามวิธีการ ในบริเวณช่องทางเข้าออก ดังต่อไปนี้ 1. จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกำจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2. จัดการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหารและน้ำให้ถูกสุขลักษณะ 3. กำจัดยุง และพาหะนำโรค 4. ปฏิบัติการตามวิะีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศกำหนด

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1085 ครั้ง

  Infographic มาตรา 4 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีความหมายของคำที่สำคัญ โดยสังเขป ดังนี้

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1277 ครั้ง

  Infographic พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีทั้งหมด 60 มาตรา ใน 9 หมวด

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 996 ครั้ง

  กำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและการเก็บรักษาวัคซีนในตู้เย็น

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1415 ครั้ง

  Infographic พรบ.โรคติดต่อ Vol.4

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 918 ครั้ง

  ร่วมกวาดล้าง "โปลิโอ" 1 ธันวาคม 2558

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1880 ครั้ง

  โรลอัพคำแนะนำผู้เดินทางโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS CoV) ภาษาเกาหลี

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 376 ครั้ง

  โรลอัพคำแนะนำผู้เดินทางโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS CoV) ภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 479 ครั้ง

  โรลอัพคำแนะนำผู้เดินทางโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS CoV) ภาษาไทย

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 633 ครั้ง

  โปสเตอร์คำแนะนำผู้เดินทางโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS CoV)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 541 ครั้ง

  ความจริงที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

  เรื่องง่ายๆ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่คนทั่วไป มักเข้าใจผิด เป็นโปสเตอร์ที่คุณพลาดไม่ได้.... ขนาด A3

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 7864 ครั้ง

  โปสเตอร์โรคพิษสุนัขบ้า

  ข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า สาเหตุ อาการ การป้องกัน ที่ชัดเจนสามารถใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาล หมู่บ้าน ชุมชนค่างๆ ขนาด A3

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 10794 ครั้ง

  POSTER ผลิตอาหารปลอดเชื้อโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 4435 ครั้ง

  พาทัวร์มั่นใจ ปลอดภัยจากอาหารเป็นพิษ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 9144 ครั้ง

  โรคตับอักเสบ 5

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2456 ครั้ง

  โรคตับอักเสบ 4

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1289 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top