สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • แผ่นพับ

  โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคแผ่นที่ 2

  ความเป็นมา : กว่าจะมาเป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค แต่ละปีมีเด็กก่อนวัยเรียน ประมาณ 4 ล้านคนในจำนวนนี้จะมีเด็กมากกว่า 2 ล้านคน ที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่รำบุตรหลานไปฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เด็กเล็ก

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1020 ครั้ง

  โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคแผ่นที่ 1

  ความเป็นมา : กว่าจะมาเป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค แต่ละปีมีเด็กก่อนวัยเรียน ประมาณ 4 ล้านคนในจำนวนนี้จะมีเด็กมากกว่า 2 ล้านคน ที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่รำบุตรหลานไปฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เด็กเล็ก

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1032 ครั้ง

  แผ่นพับโรคไข้กาฬหลังแอ่นภาษาอังกฤษ

  Meningococcal meningitis is an acute bacterial disease. The infectious agent is Neisseria meningitidis. The Mode of transmission is by direct contact and respiratory droplets from nose and throat and infected people.

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1091 ครั้ง

  แผ่นพับโรคไข้กาฬหลังแอ่นภาษาไทย

  โรคไข้กาฬหลังแอ่น เป็นโรคติดเชื้อแบคที่เรีย ชื่อ Neisseria meningitidis พบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตอบอุ่นและเขตร้อน คนทุกกลุ่มอายุเป็นโรคนี้ได้ ประเทศไทยมีผู้ป่วยประปราย มักพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กอายุตำกว่า 5 ปี และพบมากในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันอย่างแออัด

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1446 ครั้ง

  แผ่นพับโรคไข้เหลืองภาษาไทย

  โรคไข้เหลือง เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้เหลือง โดยมียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่คนปกติ เป็นโรคประจำถิ่นในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 996 ครั้ง

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 679 ครั้ง

  แผ่นพับ โรคไข้กาฬหลังแอ่น 1

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1229 ครั้ง

  ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆ ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

  โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่เป็นปัญหาสำคัญมีอยู่ด้วยกันหลายโรค เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม วัณโรค ซาร์ส และไข้หวัดนก ซึ่งส่วนใหญ่ติดต่อโดยการไอ จามรดกัน หรือสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนน้ำมูก นำ้ลาย เสมหะ ของผู้ป่วย เช่น ของเล่น แก้วนำ้ ช้อนอาหาร โทรศัพท์ ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1055 ครั้ง

  แผ่นพับโรคไข้ัเหลือง 2

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 616 ครั้ง

  แผ่นพับโรคไข้ัเหลือง 1

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 690 ครั้ง

  โรคหวัดนั้นสำคัญไฉน

  โรคหวัดเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนบน ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุจมูกและคอหอย โรคหวัดเป็นโรคที่ไม่รุนแรงสามารถให้การดูแลที่บ้านได้และมักจะหายเองใน 5-7 วัน แต่ถ้าให้การดูแลที่ไม่ถูกต้อง อาจนำไปสู่โรคปอดบวมได้

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 981 ครั้ง

  แผ่นพับ Health Advice 4

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 449 ครั้ง

  แ้ผ่นพับ Health Advice 3

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 519 ครั้ง

  แผ่นพับ Health Advice 2

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 834 ครั้ง

  แผ่นพับ Health Advice 1

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1144 ครั้ง

  แผ่นพับสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 382 ครั้ง

  โรคลิซมาเนีย (LEISHMANIASIS)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 591 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top