สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • แผ่นพับ

  จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2555 (หน้า 1)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1202 ครั้ง

  จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2555 (หน้า 2)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 494 ครั้ง

  จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2555 (หน้า 1)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 599 ครั้ง

  จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 (หน้า 2)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 707 ครั้ง

  จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 (หน้า 1)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1011 ครั้ง

  หนังสือ โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด

  หนังสือการกำจัดโรคหัด

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2868 ครั้ง

  วัคซีนอหิวาตกโรคชนิดรับประทาน

  วัคซีนอหิวาตกโรคชนิดรับประทานสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กินอย่างไร ที่ไหน ราคาเท่าไร ระวังอย่างไรบ้าง เราบอกไว้ครบ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 3884 ครั้ง

  การเตรียมตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ

  ไปต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญต้องเตรียมตัวอย่างไร เป็นคำถามที่มีคำตอบที่นี่แล้ว

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 668 ครั้ง

  แผ่นปลิวโรคอาหารเป็นพิษ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 5012 ครั้ง

  แผ่นปลิวโรคอุจจาระร่วง

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 5862 ครั้ง

  แผ่นปลิวโรคหัดเยอรมัน

  โรคหัดเยอรมัน คืออะไร

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2364 ครั้ง

  แผ่นปลิวโรคปอดบวม

  รู้จักโรคปอดบวม

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2940 ครั้ง

  แผ่นปลิวโรคพิษสุนัขบ้า

  โดยทั่วไปชาวบ้านรู้จักกันตามอาการที่เกิดว่า โรคกลัวน้ำ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2558 ครั้ง

  แผ่นปลิวโรคอหิวาตกโรค

  ระวัง ......โรคอหิวาตกโรค

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1793 ครั้ง

  แผ่นปลิวโรคบิด

  บิดมีตัว บิดไม่มีตัว

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1219 ครั้ง

  แผ่นปลิวไข้หวัดใหญ่

  โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2295 ครั้ง

  แผ่นปลิวไข้หวัด

  โรคหวัดเป็นโรคที่พบบ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2469 ครั้ง

  แผ่นปลิวไข้ไทฟอยด์

  คำถาม คำตอบ การป้องกันไข้ไทฟอยด์

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1145 ครั้ง

  11 วิธีง่ายๆ รับมือโรคอาหารเป็นพิษ

  11 วิธีง่ายๆ รับมือโรคอาหารเป็นพิษ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1315 ครั้ง

  แผ่นพลิก "โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน"

  ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและ วัคซีนที่ใช้รวมถึงคำแนะนำในการฉีดวัคซีน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1204 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top