สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • แผ่นพับ

  แบบสอบถามผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 3313 ครั้ง

  เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2023 ครั้ง

  ข้อแนะนำด้านสุขภาพ ภาษาจีน แบบที่ 1

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 465 ครั้ง

  โรคพิษสุนัขบ้า : บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 6 หน่วยงาน

  บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 6 หน่วยงาน อันได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ทำให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสิ่งที่น่าประทับใจ เป็นตัวอย่างที่ดียิ่ง สร้างแรงบันดาลใจจูงใจให้หน่วยงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มุ่งมั่นที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2042 ครั้ง

  พิษจากเมล็ดสบู่ดำ (หน้า2)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2343 ครั้ง

  พิษจากเมล็ดสบู่ดำ (หน้า1)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 8555 ครั้ง

  วัคซีนโปลิโอ (หน้า2)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 55671 ครั้ง

  วัดซีนโปลิโอ (หน้า1)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 14300 ครั้ง

  โรคหัด (หน้า2)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 22169 ครั้ง

  โ้ีึรคหัด (หน้า1)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 6895 ครั้ง

  โรคไข้หวัดใหญ่ (หน้า2)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 19905 ครั้ง

  โรคไข้หวัดใหญ่ (หน้า1)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 15639 ครั้ง

  โรคอาหารเป็นพิษ (หน้า2)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 9273 ครั้ง

  โรคอาหารเป็นพิษ (หน้า1)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 12111 ครั้ง

  โรคคอตีบ (หน้า2)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 18795 ครั้ง

  โรคคอตีบ (หน้า1)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 9494 ครั้ง

  โรคคอตีบ (หน้า2)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 7318 ครั้ง

  โรคคอตีบ (หน้า1)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 4529 ครั้ง

  อหิวาตกโรค (หน้า2)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 12189 ครั้ง

  อหิวาตกโรค (หน้า1)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 13430 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top