สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • แผ่นพับ

  แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 163 ครั้ง

  แผ่นพับ : โรคพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 8914 ครั้ง

  แผ่นพับ 6 มาตรการลดโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 4023 ครั้ง

  แผ่นพับ : โรคไข้ฉี่หนู (เลปโตสไปโรสิส)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 4838 ครั้ง

  แผ่นพับ : การป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 8351 ครั้ง

  การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEM, ICS & EOC)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 830 ครั้ง

  การเตรียมตัวก่อนเเละหลังเดินทางท่องเที่ยว

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 913 ครั้ง

  สื่อเผยแพร่...การกวาดล้างโรคโปลิโอ & วัคซีนโปลิโอ

  สื่อเผยแพร่...การกวาดล้างโรคโปลิโอ & วัคซีนโปลิโอ ประกอบด้วย - Polio vaccine information sheet - แผ่นพับวัคซีนโปลิโอสำหรับเจ้าหน้าที่ - แผ่นพับวัคซีนโปลิโอสำหรับประชาชน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1340 ครั้ง

  แผ่นพับความรู้เรื่อง อหิวาตกโรค

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 3633 ครั้ง

  ข้อมูลโรคอหิวาตกโรค 2 ภาษาไทย-พม่า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2304 ครั้ง

  โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (MERS) สำหรับประชาชนและผู้เดินทางไปต่างประเทศ (ภาษาไทย)‏

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1721 ครั้ง

  แผ่นพับ Ebola Virus Disease (EVD)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 3243 ครั้ง

  ประกาศคำเตือนผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคเชื้อไวรัสอีโบลาแบบตั้งโต๊ะ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1342 ครั้ง

  โรลอัพคำเตือนผู้เดินทางที่เดินทางมาจากเขตติดโรคเชื้อไวรัสอีโบลา

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1301 ครั้ง

  ใบคำเตือนสุขภาพผู้เดินทางกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 967 ครั้ง

  ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1146 ครั้ง

  แผ่นพับไวรัสตับอักเสบ บี

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 8391 ครั้ง

  ข้อแนะนำด้านสุขภาพ ภาษาอาหรับ แบบที่ 2

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 592 ครั้ง

  ข้อแนะนำด้านสุขภาพ ภาษาอาหรับ แบบที่ 1

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 595 ครั้ง

  ข้อแนะนำด้านสุขภาพ ภาษาจีน แบบที่ 2

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 564 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top