สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • อื่นๆ

  การให้วัคซีน dT ในหญิงมีครรภ์และการให้วัคซีน dT และ OPV ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 16677 ครั้ง

  แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2557

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2440 ครั้ง

  มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 31142 ครั้ง

  แนวทางการดำเนินงานการตรวจไวรัสตับอักเสบ บี

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 781 ครั้ง

  แผ่นไวนิล โรคไวรัสตับอักเสบบี

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 756 ครั้ง

  การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีกลุ่มโรคที่อาจเกิดจากการก่อการร้ายทางอาวุธชีวภาพ การรั่วไหลของสารเคมีและการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสี ตามข้อกำหนดของกฏอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 593 ครั้ง

  การสำรวจหาเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในยุง ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1602 ครั้ง

  แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีน LAJE

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 35910 ครั้ง

  แบบรายงานความครอบคลุม LAJE

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 457 ครั้ง

  แบบรายงานสรุปการเบิก LAJE

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 291 ครั้ง

  แบบ ROP LAJE

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 315 ครั้ง

  โอกาสและความท้าทายของศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1454 ครั้ง

  การติดต่อสื่อสารในช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ

  โครงสร้างการติดต่อสื่อสารในช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1083 ครั้ง

  scrub typhus

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1250 ครั้ง

  คู่มือการตรวจคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไข้เหลือง

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 942 ครั้ง

  การคัดกรองผู้เดินทางที่เข้าออกระหว่างประเทศด้วยกล้องอินฟราเรดตรวจอุณหภูมิร่างกาย

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 681 ครั้ง

  ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตราฐาน เรื่อง การตรวจตราสุขาภิบาลทั่วไปของท่าอากาศยาน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 4752 ครั้ง

  ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตราฐาน เรื่อง การตรวจตราสุขาภิบาลยานพาหนะ(อากาศยาน)และลานจอด

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 861 ครั้ง

  แนวทางการกำจัดโรคหัด

  แนวทางการกำจัดโรคหัด

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1117 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top