สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • อื่นๆ

  Infographic : Timeline การขับเคลื่อน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 837 ครั้ง

  ดาวน์โหลด logo สำนักโรคติดต่อทั่วไปแบบใหม่ได้ที่นี่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 932 ครั้ง

  Infographic : สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 992 ครั้ง

  Infographic : มารู้จักกับ...พระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับใหม่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 887 ครั้ง

  Infographic : อหิวาตกโรค

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 809 ครั้ง

  Infographic : โรคฉี่หนู

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 948 ครั้ง

  Infographic : ฤดูฝนแล้ว!! ระวังสัตว์มีพิษกัันเถอะ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 759 ครั้ง

  Infographic โรคมือ เท้า ปาก : 6 วิธีรับมือ

  จัดทำโดย กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร. 02-590-3183 โทรสาร. 02-951-0918

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 884 ครั้ง

  บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2558

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2507 ครั้ง

  Roll up โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (MERS) (ภาษาเกาหลี)‏

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 566 ครั้ง

  Roll up โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (MERS) (ภาษาไทย)‏

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 751 ครั้ง

  Roll up โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (MERS) (ภาษาอังกฤษ)‏

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 475 ครั้ง

  การพัฒนาสมรรถนะหลักในภาวะฉุกเฉินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (ปี 2548) พ.ศ. 2550 - 2555

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1713 ครั้ง

  คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area)

  กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง ร่วมมือกันที่จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป ดังนั้นกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รวมถึงการประเมินจัดระดับความเสี่ยงของพื้นที่และประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 3978 ครั้ง

  คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข

  ประชาชน คือ บุคคลที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัขเล่มนี้จะช่วยให้ความรู้กับประชาชนในการเลือก เลี้ยง และปฏิบัติตัวกับสุนัชอย่างถูกต้อง

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 103838 ครั้ง

  แนวทางสำหรับครู

  แนวทางสำหรับครู เรื่องโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 40088 ครั้ง

  มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ฉบับที่ใช้ประเมินปีงบประมาณปี 2557

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 6713 ครั้ง

  ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2556

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 42722 ครั้ง

  โครงการตรวจสอบการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1489 ครั้ง

  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ : งานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2557

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 4204 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top