สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • อื่นๆ

  คู่มือแนวทางการป้องกันควบคุมโรคสเตร็พโตค็อกคัสซูอิส

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 33 ครั้ง

  ค่ายทหาร_ไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 93 ครั้ง

  คำแนะนำ_ไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 182 ครั้ง

  Rollup_mers

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 53 ครั้ง

  ความแตกต่างของไข้หวัดนก

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 52 ครั้ง

  โรลอัพพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 57 ครั้ง

  แผ่นปลิวโรคพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 48 ครั้ง

  สปอตวิทยุพิษสุนัขบ้า

  https://www.youtube.com/watch?v=N46WfrH91nE&feature=youtu.be

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 14 ครั้ง

  สื่อภาพพลิกศุนย์เด็ก

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 14 ครั้ง

  คู่มือวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 405 ครั้ง

  Infographic : วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 5284 ครั้ง

  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1445 ครั้ง

  Infographic : 6 วิธีรับมือ โรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2103 ครั้ง

  แนวทางการให้คำปรึกษานักเดินทางท่องเที่ยวเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 659 ครั้ง

  Checklist for Travel

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 825 ครั้ง

  คู่มือพัฒนา การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 961 ครั้ง

  Infographic พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 902 ครั้ง

  Infographic พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 786 ครั้ง

  Infographic พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 : การเฝ้าระวังโรคติดต่อ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายฯ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1073 ครั้ง

  Infographic พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ

  ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 953 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top