สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • อื่นๆ

  โรคติดต่อในเด็ก

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 21 ครั้ง

  โรคไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 10 ครั้ง

  โรคไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 11 ครั้ง

  โรคไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 7 ครั้ง

  คู่มือแนวทางการป้องกันควบคุมโรคสเตร็พโตค็อกคัสซูอิส

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 155 ครั้ง

  ค่ายทหาร_ไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 179 ครั้ง

  คำแนะนำ_ไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 342 ครั้ง

  Rollup_mers

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 99 ครั้ง

  ความแตกต่างของไข้หวัดนก

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 135 ครั้ง

  โรลอัพพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 107 ครั้ง

  แผ่นปลิวโรคพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 105 ครั้ง

  สปอตวิทยุพิษสุนัขบ้า

  https://www.youtube.com/watch?v=N46WfrH91nE&feature=youtu.be

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 37 ครั้ง

  สื่อภาพพลิกศุนย์เด็ก

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 38 ครั้ง

  คู่มือวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 442 ครั้ง

  Infographic : วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 5426 ครั้ง

  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1486 ครั้ง

  Infographic : 6 วิธีรับมือ โรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2131 ครั้ง

  แนวทางการให้คำปรึกษานักเดินทางท่องเที่ยวเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 678 ครั้ง

  Checklist for Travel

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 854 ครั้ง

  คู่มือพัฒนา การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 993 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top