สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

2018-04-10 01:37:04 - view:272

ตอนที่ 13 มารยาทของคนเลี้ยงหมา

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:36:30 - view:225

ตอนที่ 10 อย่าแยก

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:36:01 - view:318

ตอนที่ 11 อย่าหยิบ

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:35:32 - view:357

ตอนที่ 10 อย่าแยก

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:34:58 - view:300

ตอนที่ 9 อย่าเหยียบ

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:34:22 - view:199

ตอนที่ 8 อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:33:19 - view:284

ตอนที่ 7 อยากรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าปรึกษาใครได้

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:32:49 - view:255

ตอนที่ 6 รู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ที่กัดเราไม่บ้า

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:32:17 - view:189

ตอนที่ 5 การติดต่อสู่คน

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:31:37 - view:150

ตอนที่ 4 ปฏิบัติการ 5 ย

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top