สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

2018-04-10 01:29:32 - view:334

ตอนที่ 3 เมื่อถูกสุนัขกัดต้องทำอย่างไร

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:28:47 - view:184

ตอนที่ 2 อาการของสุนัขที่ได้รับเชื้อ

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:28:08 - view:257

ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับโรคพิษสุนัขบ้า

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-09 08:22:06 - view:195

ตอนที่ 1 ความสัมพันธ์ของคนกับสัตว์เลี้ยง

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-02-26 03:05:41 - view:433

ทุ่งแสงตะวัน ตอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-02-26 02:56:37 - view:247

ทุ่งแสงตะวัน ตอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-02-21 08:55:08 - view:278

วิดีโอ

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-01-11 03:38:08 - view:260

โรคมือ เท้า ปาก

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2017-12-21 03:43:36 - view:288

วิดีทัศน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top