สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

2018-11-13 03:32:35 - view:189

โครงการบ้านหมาน่าอยู่

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-10-17 06:45:08 - view:227

ชมรมสุขภาพ

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-08-20 07:55:04 - view:279

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-08-01 03:06:20 - view:274

ระบบติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:45:06 - view:339

ตอนที่ 3 สิ่งที่ต้องทำเมื่อโดนกัดและข่วนเข้าซะแล้ว

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:40:59 - view:413

โรคพิษสุนัขบ้า

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:37:57 - view:233

ตอนที่ 15 บทลงโทษ ตาม พรบ. โรคพิษสุนัขบ้า

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:37:30 - view:303

ตอนที่ 14 หน้าที่ของเจ้าของสุนัข ตาม พรบ. โรคพิษสุนัขบ้า

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top