สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

โรคซาร์ส 29 มิ.ย 2554 - 3460 ครั้ง

ข่าวประกาศเกี่ยวกับโรค SARS[พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523]

ข่าวประกาศเกี่ยวกับโรค SARS[กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2523]

ข่าวประกาศเกี่ยวกับโรค SARS[ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อโรคติดต่ออันตราย]

สำหรับประชาชน[คำแนะนำประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก (07/11/2548)]

สำหรับประชาชน[คำแนะนำสำหรับพนักงานสายการบินและลูกเรือที่ต้องติดต่อกับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก (22/11/2548)]

สำหรับประชาชน[คำถาม - คำตอบโรคไข้หวัดนก (22/11/2548)]

สำหรับประชาชน,คำแนะนำประชาชนเรื่อง การป้องกันโรคไข้หวัดนกในโอกาสตรุษจีน (09/02/2550)

ความรู้และคำแนะนำ(SARS),คำแนะนำสำหรับประชาชน - 5 มกราคม 2547

สถานการณ์โรค(SARS),ข้อมูลปี 2546

สรุปสถานการณ์และการเตรียมพร้อมรับโรคซาร์ส - 29 เมษายน 2547

สถานการณ์และการเตรียมพร้อมรับโรคซารส์ - 6 มกราคม 2547 

ข่าวประกาศเกี่ยวกับโรค(SARS),ข้อมูลปี 2546

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523

คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
 
 

ไฟล์ดาวน์โหลด

Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top