สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน EPI ปี 2559 จำนวน 22 ไฟล์ 29 ต.ค. 2558 - 4583 ครั้ง

ไฟล์ดาวน์โหลด

 1. 1.การดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอในระดับนานาชาติ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1524 ครั้ง)
 2. 2.วัคซีนโปลิโอรูปแบบฉีดและวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทานที่มีเชื้อไวรัสสองทัยป์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1074 ครั้ง)
 3. 3. แนวทางการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอและการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1162 ครั้ง)
 4. 3.1 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1730 ครั้ง)
 5. 3.2 การจัดบริการวัคซีนเพื่อลดการสูญเสียวัคซีนและระบบรายงานการให้วัคซีนโปลิโอ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1304 ครั้ง)
 6. 4.กลไกบริหารจัดการสำหรับการสับเปลี่ยนวัคซีนและ การรับรองประเมินผลสำเร็จ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 604 ครั้ง)
 7. 4.1 การเก็บกลับและทำลาย Trivalent OPV (76 จังหวัด) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 3293 ครั้ง)
 8. 4.2 การเก็บกลับและทำลาย Trivalent OPV (กทม) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1277 ครั้ง)
 9. 5.แนวทางการประเมินความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1178 ครั้ง)
 10. 6.1 การกำจัดโรคหัด (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 723 ครั้ง)
 11. 6.2 การเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา และการรายงานโรคหัด (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1069 ครั้ง)
 12. 7. การปรับเปลี่ยนรหัสวัคซีน59 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1437 ครั้ง)
 13. 7.1 การปรับเปลี่ยนรหัสวัคซีน(JHCIS) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 4058 ครั้ง)
 14. 7.2 การปรับเปลี่ยนรหัสวัคซีน(HOSxP) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 5082 ครั้ง)
 15. 7.3 การปรับเปลี่ยนรหัสวัคซีน (HospitalOS) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 354 ครั้ง)
 16. 8. แนวทางการให้วัคซีนLA JE (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 2996 ครั้ง)
 17. 9.1 ความก้าวหน้าในการนำวัคซีนใหม่เข้ามาใช้ Rotavirus (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1049 ครั้ง)
 18. 9.2 ความก้าวหน้าในการนำวัคซีนใหม่เข้ามาใช้ วัคซีน HPV (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1375 ครั้ง)
 19. 10. แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 3706 ครั้ง)
 20. 11. แบบฟอร์มทะเบียนติดตาม ver 2 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 475 ครั้ง)
 21. โครงการการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอ รวมทั้งวัคซีนชนิดใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 853 ครั้ง)
 22. Agenda ประชุม (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 623 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top