สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

วิชาการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2558 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี 04 ก.ย. 2558 - 586 ครั้ง

วิชาการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2558

วันที่  25-27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

วมไฟล์วิชาการด่าน_25-27 Aug 2015

ไฟล์ดาวน์โหลด

 1. กำหนดการ25-27ส.ค.58 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 171 ครั้ง)
 2. 01_ถอดบทเรียนด่านฯ สวภ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 465 ครั้ง)
 3. 02_ถอดบทเรียนด่านฯ ทอ.ภูเก็ต (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 237 ครั้ง)
 4. 03_ถอดบทเรียนด่านฯ ทอ.หาดใหญ่ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 193 ครั้ง)
 5. 04_ถอดบทเรียนด่านฯ ทอ.นราธิวาส (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 298 ครั้ง)
 6. 05_ถอดบทเรียนด่านฯ พรมแดนหนองคาย (สะพาน 1) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 345 ครั้ง)
 7. กม.พรบ.โรคติดต่อ ฉบับใหม่ฯ_ผอ.ศูนย์กม (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1274 ครั้ง)
 8. 01_ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ฯ_ด่านฯ กระบี่ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 297 ครั้ง)
 9. 02_ระบบข้อมูลสารสนเทศฯ_ด่านฯ ทร.สงขลา (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 682 ครั้ง)
 10. 03_ระบบการส่งต่อ_ด่านฯ พรมแดนหนองคาย (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 726 ครั้ง)
 11. 04_ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดกรอง_ด่านฯ สวภ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1474 ครั้ง)
 12. 05_ผลของการฝึกอบรม_ด่านฯ ทอ.ดอนเมือง (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 283 ครั้ง)
 13. 06_รูปแบบการมีส่วนร่วม_ด่านฯ สิงขร (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 254 ครั้ง)
 14. 07_การศึกษาความรู้ฯ_ด่านฯ พรมแดนนครพนม. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 234 ครั้ง)
 15. 08_ปัจจัยต่อการพัมนาสมรรถนะหลักฯ_สคร.10 เชียงใหม่ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 471 ครั้ง)
 16. 09_ความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายฯ_ด่านฯ สวภ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 282 ครั้ง)
 17. นโยบายและทิศทางฯ_สนย.สป.สธ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 424 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top