สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ถอดบทเรียนการพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ รีสอร์ทแอนด์สปา 03 ก.ย. 2558 - 482 ครั้ง

ถอดบทเรียนการพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ รีสอร์ทแอนด์สปา

วมไฟล์ถอดบทเรียนพัฒนาช่องทางฯ_24-25 Aug 2015

ไฟล์ดาวน์โหลด

 1. การพัฒนางานของช่องทางเข้าออกประเทศฯ โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป (น.พ.รุ่งเรือง กิจผาติ) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 326 ครั้ง)
 2. แนวทางการรับรองการประเมินขององค์การอนามัยโลก โดย รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป (พ.ญ.วราลักษณ์ ตังคณะกุล) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 495 ครั้ง)
 3. ประธานช่องทางฯ ทอ.อู่ตะเภา (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 194 ครั้ง)
 4. ประธานช่องทางฯ พรมแดนสุไหง โก-ลก (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 141 ครั้ง)
 5. ประธานช่องทางฯ ทร.ภูเก็ต (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 570 ครั้ง)
 6. ประธานช่องทางฯ ทอ.กระบี่ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 294 ครั้ง)
 7. ประธานช่องทางฯ พรมแดนเชียงของ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 376 ครั้ง)
 8. ประธานช่องทางฯ พรมแดนสะเดา (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 180 ครั้ง)
 9. GMS-SSI โดย ผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอานัติ วิเศษรสนา) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1307 ครั้ง)
 10. ประธานช่องทางฯ ทร.กรุงเทพ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 463 ครั้ง)
 11. ประธานช่องทางฯ ทอ.ภูเก็ต (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 318 ครั้ง)
 12. ประธานช่องทางฯ ทอ.สมุย (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 466 ครั้ง)
 13. ประธานช่องทางฯ พรมแดนหนองคาย (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 222 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top