สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี (Presentation) 02 มี.ค. 2558 - 622 ครั้ง

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2558 ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

     รวมไฟล์ประชุมด่าน 26-27 ก.พ. 58 รร.เอเชีย แอร์พอร์ท (Presentation)

ไฟล์ดาวน์โหลด

 1. แนวทางการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค ปี 2558 โดย อธิบดีกรมควบคุมโรค (น.พ.โสภณ เมฆธน) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 702 ครั้ง)
 2. การพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค 15 โครงการสำคัญ กรมควบคุมโรค ปี 2558 โดย รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป (พ.ญ.วราลักษณ์ ตังคณะกุล) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 645 ครั้ง)
 3. ประสบการณ์การพัฒนากระบวนการทำงานตามตัวชี้วัด ปี 2557 และแผนพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ ปี 2558 โดย สคร.3 ชลบุรี (น.ส.อุไรวรรณ ถาดทอง) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 730 ครั้ง)
 4. ประสบการณ์การพัฒนากระบวนการทำงานตามตัวชี้วัด ปี 2557 และแผนพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ ปี 2558 โดย สคร.7 อุบลราชธานี (นายวันชัย สีหะวงษ์) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 238 ครั้ง)
 5. กลุ่มที่ 1 สคร.3 ชลบุรี (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 182 ครั้ง)
 6. กลุ่มที่ 2 สคร.4 ราชบุรี (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 294 ครั้ง)
 7. กลุ่มที่ 3 สคร.5 นครราชสีมา (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 202 ครั้ง)
 8. กลุ่มที่ 4 สคร.6 ขอนแก่น (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 201 ครั้ง)
 9. กลุ่มที่ 5 สคร.7 อุบลราชธานี (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 483 ครั้ง)
 10. กลุ่มที่ 6 สคร.9 พิษณุโลก (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 190 ครั้ง)
 11. กลุ่มที่ 7 สคร.10 เชียงใหม่, สสจ.เชียงราย (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 180 ครั้ง)
 12. กลุ่มที่ 8 สคร.11 นครศรีธรรมราช, สสจ.สุราษฎร์ธานี (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 194 ครั้ง)
 13. กลุ่มที่ 9 สคร.12 สงขลา, สสจ.ตรัง, สสจ.สตูล, สสจ.ปัตตานี, สสจ.นราธิวาส (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 189 ครั้ง)
 14. กลุ่มที่ 10 ด่านฯ สำนักโรคติดต่อทั่วไป (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 127 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top