สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประชุมเชิงปฏิบัติการ รร.อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 3 - 4 ธ.ค 56 (Presentation) 11 ธ.ค. 2556 - 940 ครั้ง

ไฟล์ดาวน์โหลด

 1. รายการเอกสาร3-4ธ.ค.56_Presentation (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 336 ครั้ง)
 2. 1_พ.ญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 454 ครั้ง)
 3. 2_น.พ.รุ่งเรือง กิจผาติ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 406 ครั้ง)
 4. 3_Dr.Dubravka Selenic Minet (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 388 ครั้ง)
 5. 4_นายทัสสยุ เดชะโชติ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 253 ครั้ง)
 6. 5_นายอดิศักดิ์ เทียนฤทธิเดช (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 253 ครั้ง)
 7. 6_นายนที ประสิทธิ์เขตกิจ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 440 ครั้ง)
 8. 7_น.พ.วิชาญ ปาวัน (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 828 ครั้ง)
 9. 8_นายพรชัย เกิดศิริ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 159 ครั้ง)
 10. 9_น.พ.เจรียงโรจน์ กฤษณา (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 684 ครั้ง)
 11. 10_พ.ญ.ปทุมมาลย์ ศิลาพร (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 681 ครั้ง)
 12. 11_น.ส.มยุรฉัตร เบี้ยกลาง (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 213 ครั้ง)
 13. 12_นางรวีวรรณ สร้อยระย้า (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1222 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top