สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

Chandipura virus (ชานดิปุระไวรัส) 19 ต.ค. 2555 - 1490 ครั้ง

เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคสมองอักเสบในคนที่ติดต่อโดยการถูกริ้นฝอยทรายตระกูล Phlebotomus Chandipura virus พบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ (ค.ศ.๑๙๖๕) จากการแยกเชื้อในเลือดของผู้ป่วย ๒ ราย ที่หมู่บ้าน Chandipura เมือง Nagpur รัฐ Maharashtra ประเทศอินเดีย และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ (ค.ศ.๑๙๙๔) มีการแยกเชื้อไวรัส Chaindipura ได้จากริ้นฝอยทรายในประเทศอินเดียและแอฟริกาตะวันตก ไวรัสชนิดนี้พบว่ามีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างในแอฟริกาแต่ไม่พบในผู้ป่วยเหมือนในประเทศอินเดีย

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. Chandipura virus (ชานดิปุระไวรัส) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 903 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top