สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

Health Information for Travelers to Thailand 04 เม.ย 2555 - 1367 ครั้ง

Preparing for Your Trip to Thailand

Before visiting Thailand, you may need to get the following vaccinations and medications for vaccine-preventable diseases and other diseases you might be at risk for at your destination:

To have the most benefit, see a health-care provider at least 4–6 weeks before your trip to allow time for your vaccines to take effect and to start taking medicine to prevent malaria, if you need it.

Even if you have less than 4 weeks before you leave, you should still see a health-care provider for needed vaccines, anti-malaria drugs and other medications and information about how to protect yourself from illness and injury while traveling.

If you have a medical condition, you should also share your travel plans with any doctors you are currently seeing for other medical reasons.

If your travel plans will take you to more than one country during a single trip, be sure to let your health-care provider know so that you can receive the appropriate vaccinations and information for all of your destinations. Long-term travelers, such as those who plan to work or study abroad, may also need additional vaccinations as required by their employer or school.

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. Health Information for Travelers to Thailand (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 853 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top