สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

รายงานการวิจัย เรื่องการหาอัตราติดเชื้อสครับไทฟัสจากสัตว์รังโรค และการตรวจแยกเชื้อ Orientia tsutsugamushi จากไรอ่อน (Chigger mite) โดยวิธี PCR ในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์ 20 มิ.ย 2554 - 1542 ครั้ง

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. รายงานการวิจัย อัตราติดเชื้อสครับไทฟัส (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 6226 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top