สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
09 ธ.ค. 2553

โรคไอกรน (Pertussis)

: โรคไอกรนเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ และเกิดอาการไอ ที่มีลักษณะพิเศษคือ ไอซ้อนๆ ติดๆ กัน 5-10 ครั้ง ........

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)

: การระบาดของโรค ในประเทศไทยพบโรคนี้ในกระบือมากที่สุด พบได้ทั่วประเทศ แต่จะพบมากในภาคเหนือและภาคอีสาน ตามบริเวณติดต่อชายแดนไทย-พม่า และไทย-ลาว พื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรค......

30 มิ.ย 2554

อหิวาตกโรค

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top