สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
09 ธ.ค. 2553

โรคสมองอักเสบจากเชื้ออะมีบา

: โรคสมองอักเสบจากเชื้ออะมีบาที่ก่อโรคในคน เป็นอะมีบาซึ่งเป็นสัตว์เซลเดียวที่ดำรง ชีวิตเป็นอิสระ (free-living) อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งที่มีน้ำนิ่งหรือหรือไหลเวียนน้อย.......

09 ธ.ค. 2553

โรคสมองฝ่อในวัว (Bovine spongiform encephalophathy) โรคสมองเสื่อมชนิดใหม่ในคน (Variant Creutzfeldt-Jacob Disease)

: สมองเสื่อมชนิดใหม่ในคน (Variant Creutzfeldt-Jacob Disease หรือ vCJD) เป็นโรคในกลุ่มโรคสมองฝ่อติดต่อ (Transmissible Spongiform encephalophathies TSEs) ที่มีอยู่ด้วยกันหลายโรค........

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top