สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
08 ธ.ค. 2553

โรคไข้เอนเทอริค (Enteric Fever)

ลักษณะอาการไข้ทัยฟอยด์ คล้ายกับไข้พาราทัยฟอยด์ แต่จะมีความรุนแรงมากกว่าไข้พาราทัยฟอยด์ อาการสำคัญ คือ มีไข้สูงลอย หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องผูก......

08 ธ.ค. 2553

โรคไข้เหลือง (Yellow fever)

ไข้ เหลือง เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ในทวีปอัฟริกา และอเมริกา มาตั้งแต่ 400 ปีก่อน อาการของโรคมีได้ตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนถึงรุนแรง.......

08 ธ.ค. 2553

โรคไข้เลือดออกแอฟริกัน (African Hemorrhagic Fever)

: ได้แก่ โรคที่เกิดจากการติดเชือ้ไวรัส 2 ชนิด คือ Marburg virus และ Ebola virus ระบาดวิทยา (Epidemiology) Marburg virus disease (MVD).........

08 ธ.ค. 2553

โรคไข้เลือดออกอีโบลา (Ebola hemorrhagic fever)

: เชื้อ สาเหตุ : ไวรัสอีโบลา(Ebola virus) ปัจจุบันพบไวรัสอีโบลารวม 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ซาอีร์ ซูดาน เรสตัน และสายพันธุ์ใหม่ซึ่งพบที่ไอโวรี่ โคสท์.......

09 ธ.ค. 2553

โรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเวสต์ไนส์ (Encephalitis : Westnile Virus)

: เชื้อก่อโรค : เชื้อ WNV ซึ่งอยู่ในกลุ่ม flavivirus พบได้โดยทั่วไปในอัฟริกา เอเซียตะวันตก ตะวันออกกลาง ยุโรป มีความคล้ายคลึงกันมากกับไวรัส St. Louis encephalitis (SLE)......

09 ธ.ค. 2553

โรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อนิปาห์ไวรัส (Encephalitis : Nipah virus)

: เชื้อไวรัสสมองอักเสบนิปาห์ (Encephalitis : Nipah virus) เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไข้สมองอักเสบในมาเลเซียที่ เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ.2541 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542...

08 ธ.ค. 2553

โรคไข้สมองอักเสบ เจอี

โรค ไข้สมองอักเสบอาจเกิดจากเชื้อไวรัสได้หลายชนิด แต่ที่พบในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อไวรัส Japanese encephalitis (JE) ซึ่งทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้.......

08 ธ.ค. 2553

โรคไข้ริฟต์วาลเลย์ (Rift Valley Fever, RVF)

: โรค RVF นี้ เป็นโรคติดต่อที่พบในสัตว์หลายชนิด เช่น แกะ วัว ควาย แพะ และอูฐ ฯ เริ่มพบตั้งแต่ปี พ.ศ.2473 เป็นต้นมาในแถบตะวันออกและภาคใต้ของทวีอาฟริกา......

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top