สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

โครงการเฝ้าระวังโรคกาฬโรค ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ปี 2559 จัดทำโครงการระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2559 20 มิ.ย 2559 - 999 ครั้ง

โครงการเฝ้าระวังโรคกาฬโรค ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ปี 2559 จัดทำโครงการระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคกาฬโรคในท่าอากาศยานดอนเมือง  สำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพาหะนำโรค กำหนดแนวทางวิธีการควบคุมกำจัด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่        ภาพกิจกรรมโดย Administrator
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top