สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าปี 2554 12 พ.ค. 2554 - 4055 ครั้ง

เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคนี้แล้วอันตรายทุกรายไม่มีทางรักษาได้ แต่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนภายหลังจากถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน หรือเลียผิวหนังที่มีแผลหรือรอยถลก  โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

      1. เอกสารการประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554

      2. เอกสารเกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

      3. เอกสารการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554

      4. เอกสารโครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554

โดย Administrator
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top