สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2011) 13 ก.พ. 2555 - 20713 ครั้ง

ผลการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 ระดับเทศบาล และ อบต. (Download) 
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (Download) 
เกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (Download) 
การขยายระยะเวลาโครงการประกวดฯ ประจำปี  2554 (Download)
หนังสือขยายระยะเวลา : กรมควบคุมโรค (Download) 
หนังสือขยายระยะเวลา : กรมปศุสัตว์ (Download) 
ผลการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555  ระดับ อบต. (Download)
ผลการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555  ระดับ เทศบาล (Download)
โดย Administrator
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :