สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ปี 2561 23 พ.ค. 2561 - 8657 ครั้ง

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค

 

ภาคเหนือ

***ปิดรับสมัครวันที่ 8 มิถุนายน 2561***

โครงการ-กำหนดการ ดาวน์โหลด http://bit.ly/2JMKUJv

ลงทะเบียนเข้าร่วม (เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น)

เข้าไปที่ http://bit.ly/2HM3hhd

 

ภาคอีสาน

***ปิดรับสมัครวันที่ 7 พฤษภาคม 2561***

>>โครงการ-กำหนดการ ดาวน์โหลด http://bit.ly/2JZd83V

>>ลงทะเบียนเข้าร่วม (เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น)

เข้าไปที่ http://bit.ly/2JTGtNd


ภาคใต้

**ปิดรับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน 2561**

>>โครงการ-กำหนดการ ดาวน์โหลด http://bit.ly/2IFfjwC
>>
ลงทะเบียนเข้าร่วม (เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น) เข้าไปที่ http://bit.ly/2w5N6d4

 

ภาคกลาง

**ยังไม่เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครวันที่ 4 มิถุนายน 2561**

โดย สุชาดา ลำพูน นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :