สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประชุมวิชาการนานาชาติ 9th Asian Master Class on Aging 2018 18 พ.ค. 2561 - 181 ครั้ง

ประชุมวิชาการนานาชาติ 9th Asian Master Class on Aging 2018

2018-04-02

 

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 9th Asian Master Class on Aging 2018 เป็นความร่วมมือทาง ด้านวิชาการ ระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดการประชุม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจากต่างประเทศและประเทศไทย

หนังสือเชิญประชุม
กำหนดการ
ลงทะเบียนออนไลน์ 

ประกาศรายชื่ีอผู้เข้าร่วมประชุม

****ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน****

โดย สุชาดา ลำพูน นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top