สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

การอบรมสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. การอบรม เรื่อง 23 เม.ย 2561 - 181 ครั้ง

 
แบบลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. 
การอบรม เรื่อง "การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0" 
ณ โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ 

--------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม
 แบบตอบรับ

 


รายละเอียดการอบรม

 

1)หลักสูตรที่ 1 อบรมภายในประเทศ ระยะเวลา 3 วัน (รวม 18 ชั่วโมง) และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

 กลุ่ม A จำนวนผู้เข้าอบรมประมาณ 40 คน (ค่าลงทะเบียนคนละ 72,000 บาท)
  อบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
ศึกษาดูงาน ณ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 8 มิถุนายน 2561 (4 คืน)
   
 กลุ่ม B จำนวนผู้เข้าอบรมประมาณ 40 คน (ค่าลงทะเบียนคนละ 30,000 บาท)
  อบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561
ศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 (2 คืน)
   

 

2)หลักสูตร ที่ 2 จำนวนผู้เข้าอบรมประมาณ 80 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท

 

  อบรมภายในประเทศ ระยะเวลา 3 วัน (รวม 18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 27 -  29 มิถุนายน 2561
   

 

 
 ชื่อหน่วยงาน
 ที่อยู่
 
 มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรม จำนวน   ท่าน ดังนี้
 

Slocan


 

โดย สุชาดา ลำพูน นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top