สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Health Literacy for Sustainable Development Goal: Human Resource Development 15 มี.ค. 2561 - 332 ครั้ง

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16

เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Health Literacy for Sustainable Development Goal: Human Resource Development
วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 Pre-workshop (การอบรมเชิงปฏิบัติการ)
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลสำหรับผู้ต้องการนำเสนอผลงาน

กำหนดการส่งบทคัดย่อ

ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มการเขียน Abstract และ Manuscript พร้อมทั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานได้ที่ http://www.muphconference2018.com


วันสุดท้ายรับบทคัดย่อ (Abstract Submission Deadline) 15 เมษายน 2561
ประกาศตอบรับบทคัดย่อ (Abstract acceptance) 25 เมษายน 2561
วันสุดท้ายรับบทความ Proceeding (Proceedings Submission Deadline ) 15 เมษายน 2561
ประกาศตอบรับบทความ (Proceedings acceptance) 25 พฤษภาคม 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ โทร. 0 2640 9854
Email: muphresearch@gmail.com

 

การลงทะเบียน

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน  ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน

ส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมไปที่ ฝ่ายเลขานุการการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 8531, 0 2354 8526 โทรสาร 0 2354 8558 E-mail: muphconference2018@gmail.com

หรือลงทะเบียนออนไลน์ 
คลิกที่นี่

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖
(๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)
Pre-workshop
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
ชำระก่อน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
ชำระตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ข้าราชการ/ พนักงาน/ บุคคลทั่วไป ๒,๕๐๐.- บาท ๓,๐๐๐.- บาท ๒,๐๐๐ บาท
นิสิต/ นักศึกษา ๒,๐๐๐.- บาท ๒,๕๐๐.- บาท ๒,๐๐๐ บาท

 

การชำระเงิน

โดย สุชาดา ลำพูน นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top