สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานในช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือกรุงเทพ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 12 ธ.ค. 2560 - 400 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานในช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือกรุงเทพภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558โดยมีวัตถุประสงค์ ให้หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไข จาก พรบ.ฉบับเดิม และเป็นการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามมาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่รุนแรงกว่าที่ผ่านมา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ผู้แทนเรือและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนสำคัฯญในการดำเนินงาน การป้องกันควบคุมโรคภายในช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือกรุงเทพ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์กฏหมาย กรมควบคุมโรค และประธานสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย วิทยากรในการประชุมครั้งนี้
โดย ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top