สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ ได้ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลเรือโดยสารท่องเที่ยว SilverShadow 18 ต.ค. 2560 - 579 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ ได้ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลเรือโดยสารท่องเที่ยว SilverShadow ซึ่งเดินทางมาจากท่าเรือเมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยจะแวะจอดพักกรุงเทพจนถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้เดินทาง จำนวน 333 รายและลูกเรือ 286 ราย ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือมีผู้เดินทางป่วยด้วยโรคติดต่อโดย ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top