สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

Grand Opening Patong Travel Clinic เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 13 ก.ย. 2560 - 456 ครั้ง

นายแพทย์นพดล  ไพบูลสิน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ได้เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกเวชาศาสตร์การเดินทาง และท่องเที่ยวที่ดรงพยาบาลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการโีรงพยาบาลป่าตอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรม และสื่อมวลชน มาร่วมเป็นเกียรติ
-ภูเก็ตมีประชากรไม่ถึง 3 แสนคน แต่มีนักท่องเที่ยวมากว่า 13 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติเกือบ 10 ล้านคน
-โรคในนักท่องเที่ยวที่พบที่สำตัญคืออุบัติเหตุโดยเฉพาะกระดูกสันหลัง จากการเล่น Speed Boat และจมน้ำ


โดย ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top