สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2560 15 พ.ค. 2560 - 865 ครั้ง

โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคที่ถูกมองข้าม (Neglected disease) เนื่องจากเป็นโรคที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นโรคประจำถิ่นของบางพื้นที่

หลายคนมีคำถามมากมายว่า ปัจจุบัน “โรคเลปโตสไปโรสิส” มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงความรู้เดิมอย่างไรบ้าง  
ทุกคำถามมีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญแน่นอน...

ดังนั้น ชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจำปี 2560 "Stop the Outbreak of Leptospirosis : How?"
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับเครือข่ายโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย
การดูแลรักษาผู้ป่วย และนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส เพื่อให้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
โรคเลปโตสไปโรสิสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ และการจัดการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส 

        จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาล บุคลากรจากห้องปฏิบัติการ นักวิชาการสาธาณณสุข
ผู้รับผิดชอบงานโรคเลปโตสไปโรสิส สมาชิกชมรมเลปโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม
และ ส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส งานนี้รับผู้ร่วมประชุมได้เพียง 90 ท่าน
(ในการพิจารณาหากมีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกจากสมาชิกชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทยก่อน)


ข่าวดี !!!
สำหรับผู้ส่งผลงานวิชาการและได้รับคัดเลือก สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากผู้จัดประชุม หนังสือเชิญประชุม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1     โครงการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2   กำหนดการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มการเสนอผลงานวิชาการ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบฟอร์มบทคัดย่อ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ส่งที่สำนักโรคติดต่อทั่วไป ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
1) แบบสอบถามการเข้าพัก สำหรับผู้ส่ง หรือ นำเสนอผลงาน

        (ผู้จัดออกเงินค่าที่พักให้) ส่งที่สำนักโรคติดต่อทั่วไป 
  2) แบบสอบถามการเข้าพัก สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป
          (ออกค่าที่พักเอง) ส่งที่โรงแรม และประสานเรื่องห้องพักเอง
   
 
สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรมเลปโตสไปโรสิส สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้จากที่นี่ !!
 
ใบสมัครสมาชิกชมรมฯ 

โดย Administrator
กลุ่มงาน กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top