สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

“เตือนแนวโน้มไข้หวัดใหญ่...ระบาดหนัก” 03 พ.ค. 2560 - 365 ครั้ง

 

            จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 24 เมษายน 2560 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 21,266 ราย เสียชีวิต 5 ราย ช่วงอายุผู้ป่วยที่พบมากที่สุดคือ แรกเกิด – 14 ปี และพบผู้ป่วยสูงสุดในภาคเหนือ และในสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย (จังหวัดปัตตานีและจังหวัดเชียงใหม่) ทั้ง 2 รายเป็นผู้สูงอายุ (59 และ 60 ปี)    มีโรคประจำตัวร่วมด้วย ซึ่งตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A ทั้ง 2 ราย และเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลระบาด คาดว่าจะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่หรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ จึงต้องมีการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการรุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กที่มีอายุ 6 – 24 เดือน ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคอ้วน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทำลายสัตว์ปีก อาการเบื้องต้นที่พบ ได้แก่ มีไข้สูง ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะและลำตัว อ่อนเพลีย หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์

            การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการยึดหลักปฏิบัติง่ายๆ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ซึ่งปฏิบัติได้ ดังนี้

            1. ปิด ปิดปากหรือจมูกเวลาไอ จาม

            2. ล้าง หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ

            3. เลี่ยง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย

            4. หยุด หยุดไปสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก

 

 

ข้อมูล : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ/สำนักระบาดวิทยา

 

โดย ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top