สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว..เพื่อป้องกันโรคจากนักท่องเที่ยว 02 พ.ค. 2560 - 319 ครั้ง

ในปัจจุบัน การคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วรวมทั้งสายการบินต้นทุนต่ำทำให้ประชาชนนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ในปี 2559 คนไทยเดินทางไปต่างประเทศมากกว่า 3.7 ล้านคน และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากกว่า  29.3 ล้านคน กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการเดินทาง ซึ่งผู้เดินทางส่วนใหญ่จะต้องผ่านเข้า-ออก เพื่อต่อสายการบินไปต่างประเทศ หรือผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวก่อนไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป หรือเดินทางกลับภูมิลำเนา ผู้เดินทางจึงอาจนำโรคติดต่อจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวจะช่วยสกัดกั้นโรค ดูแลสุขภาพและอนามัยของผู้เดินทาง ทั้งยังช่วยให้คำแนะนำ ตรวจประเมินสุขภาพ ดูแลรักษาทั้งก่อนและหลังการเดินทาง เพื่อป้องกันควบคุมโรคเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เช่น โรคไข้เหลือง โรคอีโบล่า โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมาลาเรีย เป็นต้น

ที่มา ข้อมูลจากสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
โดย สีวิกา แสงธาราทิพย์
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top