สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
13 ก.ย. 2554 - ()

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักโรคติดต่อทั่วไป uploads/pdf/yut/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E..pdf

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมทองชัย โรงแรมโกลเดน ดรากอน....

09 ธ.ค. 2553 - ()

การประชุมวิชาการโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนรับภาวะโลกร้อน

กำหนดการ ประชุมวิชาการรับโลกร้อนสู้ภัย ZOONOSES วันที่ 28 - 30 มกราคม 2551 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

09 ธ.ค. 2553 - ()

ขอเชิญชวนผุ้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2553 ระหว่าง วันที่ 9-10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเดอะริช

ขอเชิญชวนผุ้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2553 ระหว่าง วันที่ 9-10 สิงหาคม 2553

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top