สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
27 ธ.ค. 2556 - ()

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเพื่อการพัฒนำทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรคโดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2553 – 2556....

13 ส.ค. 2555 - ()

เอกสารการประชุมแนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคฯตามโครงการกำจัดโรคหัด เมื่อวันที่ 31 ก.ค.55 จ.อุบลราชธานี

ประชุมเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ สคร.7 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล จ.อุบลราชธานี

14 ก.ค. 2555 - ()

การประชุมแนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคฯตามโครงการกำจัดโรคหัด วันที่ 10 และ 12 ก.ค.55 ที่ จ.อุดรธานี และ จ.นครราชสีมา

การประชุมฯวันที่ 10 ก.ค.55 แก่บุคลากรสาธารณสุขในเขตพื้นที่ สคร.6 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จ.อุดรธานี การประชุมฯวันที่ 12 ก.ค.55 แก่บุคลากรสาธารณสุขในเขตพื้นที่ สคร.5 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top