สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
09 พ.ค. 2554 - ()

หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0422.3/ว196 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2554

หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0422.3/ว196 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2554

03 พ.ค. 2554 - ()

VDO บรรยายเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดย อาจาย์พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

ตามที่กรมควบคุมโรคมีนโยบายที่จะเสริมสร้างศักยภาพบุคลกากรของกรมควบคุมโรคให้มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัการบรรยาย.....

- ()

VDO การควบคุมและกำจัดหนูในสำนักงานและตลาด

เทปการบรรยาย การประชุมวิชาการโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนรับภาวะโลกร้อน วันที่ 28 - 30 มกราคม 2551 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top