สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
06 ก.พ. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

รายงานการศึกษาดูงานของแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 uploads/pdf/OD/OD_nim/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf

25 ม.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ()

ทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

21 พ.ย. 2560 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ()

ขอเชิญชวนร่วมโครงการจิตอาสา uploads/pdf/%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B8%B2.pdf

23 ส.ค. 2560 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ()

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top