สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
09 ธ.ค. 2557 - ()

ป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการท่องเที่ยว uploads/pdf/3.Tour%20Disease%20081257.pdf

ในช่วงเทศกาลวันหยุด ประชาชนนิยมเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศมีภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงโรคประจำถิ่นที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้เดินทาง ประชาชนจึงควรทราบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ ที่จำเป็น รวมถึงควรทราบแนวทางการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การปฏิบัติตนระหว่างเดินทางท่องเที่ยวด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีปลอดจากโรคที่อาจมาจากการท่องเที่ยวได้

28 พ.ย. 2557 - ()

กาฬโรค uploads/pdf/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84(1).pdf

กาฬโรคเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มีหมัดหนูซึ่งมักอาศัยอยู่ในสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอกดิน กระต่ายป่า และหนู เป็นตัวการแพร่เชื้อ

21 ต.ค. 2557 - ()

โรคอาหารเป็นพิษ uploads/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%20211057%20(1).pdf

โรคอาหารเป็นพิษเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เป็นโรคที่พบได้บ่อย เนื่องจากปัจจุบันอาหารที่เรารับประทานนั้นมีกรรมวิธีการปรุง การผลิต ที่มีสารปรุงแต่ง สี กลิ่น รสเพื่อให้ดึงดูดผู้บริโภค และอาจมีเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อโรค เชื้อรา หรือสารเคมีที่ไม่ปลอดภัย ปนเปื้อนมากับอาหารได้ทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภค ดังนั้นเมื่อรับประทานอาหาร ที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป เช่น อาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ จากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว และไข่เป็ด ไข่ไก่ รวมทั้งอาหารกระป๋อง อาหารทะเล และน้ำนมที่ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ รวมถึงอาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านาน ๆ แล้วไม่ได้แช่เย็นไว้ ถ้าไม่ได้อุ่นให้ร้อนพอก่อนรับประทาน ก็จะทำให้เป็นโรคนี้ได้

25 ก.ย. 2557 - ()

(Rabies). uploads/pdf/1artwork%20Rabies.pdf

23 ก.ย. 2557 - ()

ยันเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ ไม่ใช่แบคทีเรียกินเนื้อคน http://www.thairath.co.th/content/452124

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ ไม่ใช่แบคทีเรียกินเนื้อคน ชี้เป็นแบคทีเรียในกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคอหิวาตกโรค พบได้ในอาหารทะเล

09 ก.ย. 2557 - ()

คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ uploads/pdf/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C.doc

ชาวมุสลิมทั่วโลกที่มีความพร้อมจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง ในทุกๆ ปีจะมีชาวมุสลิม จำนวนประมาณ 2 – 3 ล้านคน เดินทางไปแสวงบุญ ในจำนวนนี้เป็นชาวไทยมุสลิมประมาณ 10,400 ราย ผู้แสวงบุญทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งความรู้ ความพร้อมทางร่างกาย ความพร้อมทางการเงิน และความพร้อมของเอกสารต่างๆ

29 ส.ค. 2557 - ()

โรคพิษสุนัขบ้า uploads/pdf/talking%20point%20%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%20280857.doc

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies Virus) สัตว์นำโรค ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เช่น สุนัข แมว กระต่าย กระรอก กระแต หนู ลิง ชะนี แพะ แกะ วัว ควาย ค้างคาวเป็นต้น สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดคือ สุนัข มนุษย์ติดเชื้อนี้จากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือน้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผล ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพาสุนัขบ้า ดังนั้น ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมด

26 ส.ค. 2557 - ()

คําแนะนําประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา uploads/pdf/Protec%20Ebola%20virus.docx

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้เดินทางไปยังต่างประเทศ มีความรู้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้คําแนะนําแก่ประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top