สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
23 ก.พ. 2558 - ()

ผลข้างเคียงต่อการได้รับวัคซีน และคำแนะนำในการดูแลภายหลังฉีดวัคซีน uploads/pdf/Sideeffect%20dT%20200258.pdf

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักที่ให้ในการรณรงค์ครั้งนี้ เป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักอยู่ในเข็มเดียวกัน วัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว อาจมีไข้ ปวด บวม แดง ร้อน ณ บริเวณที่ฉีด แต่ส่วนใหญ่มักไม่รุนแรง อาการที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อวัคซีน หากมีอาการหลังฉีดวัคซีนเหล่านี้ ควรปฏิบัติดังนี้

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top