สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
12 ธ.ค. 2560 - ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานในช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือกรุงเทพ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

15 พ.ย. 2560 - ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

พิธีมอบรางวัล โครงการร้านค้าสะอาด Super Clean Project ที่ด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

24 ต.ค. 2560 - กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

18 ต.ค. 2560 - ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ ได้ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลเรือโดยสารท่องเที่ยว SilverShadow

13 ก.ย. 2560 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

Grand Opening Patong Travel Clinic เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

22 พ.ค. 2560 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (กรมควบคุมโรค)

คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า uploads/pdf/Rabies.docx

22 พ.ค. 2560 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (กรมควบคุมโรค)

ร้อนจัดระวังโรคอุจจาระร่วง uploads/pdf/FP2%20(1).docx

04 พ.ค. 2560 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

โรคอุจจาระร่วงป่วยแล้วกว่า 3 แสนคน uploads/pdf/Hot%20isue/040560.pdf

04 พ.ค. 2560 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

ระวังบุตรหลานป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก uploads/pdf/Hot%20isue/hfm.pdf

03 พ.ค. 2560 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

“เตือนแนวโน้มไข้หวัดใหญ่...ระบาดหนัก”

02 พ.ค. 2560 - ()

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว..เพื่อป้องกันโรคจากนักท่องเที่ยว

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวช่วยสกัดกั้นโรค ดูแลสุขภาพและอนามัยของผู้เดินทาง เพื่อป้องกันควบคุมโรคเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top