สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
02 พ.ย. 2561 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย (กรมควบคุมโรค)

Talking Point “เห็ดพิษ” Mushroom poisoning uploads/pdf/PR/%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9261061.pdf

01 พ.ย. 2561 - กลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

ข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 uploads/pdf/EID/EID%2031-10-61.pdf

ดูเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่นี่ 

25 ต.ค. 2561 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

แจ้งเตือนหัดเยอรมันที่ญี่ปุ่น uploads/pdf/Travel_Medicine/Travel%20Notice%20Rubella%20Japan.pdf

02 ต.ค. 2561 - กลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

ข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 uploads/pdf/EID/Sintuation%20%2030-09-61%20.pdf

ดูเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่นี่ 

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top