สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
03 ก.ค. 2555 - ()

ประกาศการตัดสินผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เพื่อน....ไม่ทิ้งกัน” uploads/pdf/parke/picture_030755.pdf

ตามที่สำนักโรคติดต่อทั่วไป ได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “เพื่อน....ไม่ทิ้งกัน” ภายใต้โครงการเสวนาเรื่อง “ บริหารจัดการสุนัขอย่างไร คนไทยปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” ชิงรางวัลเงินสดพร้อมเกียรติบัตร

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top