สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักโรคติดต่อทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักโรคติดต่อทั่วไป คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ uploads/pdf/KM_2017/Proud%20to%20be.pdf
สำนักโรคติดต่อทั่วไป การบริหารผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
สำนักโรคติดต่อทั่วไป ชมรมโรคเลปโตสไปโรซิสแห่งประเทศไทย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป แบบประเมินความพึงพอใจ
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักโรคติดต่อทั่วไป uploads/pdf/moph.pdf
สำนักโรคติดต่อทั่วไป uploads/pdf/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
สำนักโรคติดต่อทั่วไป ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence Strategy)
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)
04 ก.พ. 2556

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

more
 • โปรแกรมผู้สัมผัสพิษสุนัขบ้า
 • Lepto
 • เว็บบล็อก weblog
 • เว็บบอร์ด
 • ระบบสนทนาออนไลน์
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554
 • ทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมควบคุมโรค
 • facebook
 • twitter

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top