การบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน

     

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ข้าราชการ

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ พนักงานราชการ

 เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ
ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน